Status van Bonaire binnen Nederland

Wat is de status van Boniare, een gemeente, provincie of iets anders


Openbaar lichaam van Nederland

Tot 10-10-2010 was Bonaire onderdeel van een eilandengroep met de naam de Nederlandse Antillen. Deze eilandengroep bestond uit Curaçao, Bonaire, Saba, Sint. Maarten en Sint Eustatius. Aruba was geen onderdeel van deze eilandengroep, maar was door haar speciale status wel onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De eilandengroep de Nederlandse Antillen is ontmanteld op 10-10-2010. Door de ligging ver van Nederland is gekozen voor een nieuwe entiteit voor Bonaire. In plaats van een gemeente of provincie, is Bonaire een ‘openbaar lichaam’ geworden, ook wel bijzondere gemeente genoemd. Dit geldt ook voor de eilanden Saba en Sint Eustatius. Samen worden deze drie eilanden ook wel de BES eilanden genoemd. Curaçao en Sint Maarten zijn, gelijk aan Aruba, zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Wet en regelgeving
Ondanks het feit dat Bonaire onderdeel is van Nederland, is niet alle wet- en regelgeving gelijk. Er zijn aparte wetten voor de BES eilanden waarvan sommigen al actief. Andere wetten zijn nog in de maak, en zullen geleidelijk de nog bestaande wet en regelgeving vanuit de Nederlandse Antillen vervangen.

Valuta
Één van de grootst zichtbare verschillen tussen Caribisch Nederland en Nederland is de munt die wordt gebruikt. Omdat Bonaire is gelegen in een 'dollar omgeving',  is gekozen om deze munt ook op Bonaire te gebruiken. De Amerikaanse dollar is het betaalmiddel op het eiland sinds 1 januari 2011.

Aantal inwoners
Het inwoneraantal van Bonaire bedraagt ca. 18.000, en is groeiende. De meerderheid is Antiliaan, maar ook Venezolanen, Colombianen, Peruvianen, Dominicanen, Chinezen, Canadezen, Fransen, Duitsers, Italianen, Amerikanen, Nederlanders en verschillende  andere nationaliteiten  bevolken het eiland. De Nederlanders zijn onder te verdelen in langdurige inwoners, en projectmatige inwoners. Deze laatste categorie werkt vaak enkele maanden tot enkele jaren op het eiland om vervolgens terug te keren naar Nederland.Boven- en benedenwindse eilanden
De drie grootste eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden zijn Curaçao, Bonaire en Aruba. Door de ligging van deze eilanden worden ze wel de Benedenwindse eilanden of Leeward Islands genoemd. De drie kleinere eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius worden door hun ligging de Bovenwindse eilanden ofwel, Windward Islands of SSS Islands genoemd.

Topopgrafie Bonaire
De vorm van het eiland Bonaire is onregelmatig, en lijkt enigszins op een boomerang of triangle waarvan een zijde is ingedeukt. In deze deuk aan de Westzijde van het eiland is het kleinere eiland met de naam Klein Bonaire gelegen. Een onbewoond eiland van ca. 607 hectare groot, bestaande uit voornamelijk koraal steen en vele cactussen.  Bonaire zelf is een stuk groter, en heeft een lengte van ca. 39 km en een breedte tussen de 5 en 11 km. Dit maakt dat het totale oppervlak van het eiland ca. 29.000 hectare bedraagt. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Bonaire niet de kleinste van de benedenwindse eilanden, en is zelfs groter dan Aruba. Het hoogste punt op Bonaire is gelegen in het Noorden, de Brandaris berg, met een hoogte van ca. 239 m.

Op 12 graden noorderbreedte en 68 graden westerlengte, ligt Bonaire op ruim 80 km afstand van Venezuela en ca. 48 km van Curaçao. Aruba is gelegen op ca. 138 km en New York (USA) op maar ca. 2.770 km. Deze ligging is zeer belangrijk voor het leven op Bonaire, almede het investeren. Dit omdat Bonaire buiten de zogenaamde ‘Orkaan Zone’ is gelegen, dit in tegenstelling tot de bovenwindse eilanden.

Eiland bestuur Bonaire
Alle BES eilanden zijn voorzien van een eigen eilandraad. Op Bonaire is deze gesitueerd aan Plasa Reina Wilhelmina 1 te Kralendijk. Het hoofd van het eiland is de gezaghebber. Momenteel is dit mr. Edison Rijna. De Nederlandse ministeries hebben afgevaardigden op Bonaire gestationeerd. Deze ambtenaren samen zijn Rijksdienst Caribisch Nederland, of afgekort RCN. Het hoofd van het RCN is de rijksvertegenwoordiger, dhr. Gilbert Isabella. Het beste kan op de website worden gekeken waar en hoe het RCN te bereiken is. Klik hier voor de website, of bel met het gratis telefoonnummer 08008 101010.

Elke vier jaar kiest de bevolking een nieuwe eilandraad. Ook mag op Bonaire worden gestemd voor de landelijke verkiezingen in Nederland. Hiervoor dient men wel ingeschreven te staan in het bevolkingsregister, en eveneens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Economie op Bonaire
Bonaire heeft een open economie, en is grotendeels afhankelijk van externe factoren zoals toerisme, olietransport en overslag, zout winning en transport.