Taxatie door Sunbelt Realty op Bonaire


Onderscheidende kwaliteit in taxatie dienstverlening op Bonaire

Ontdek de onderscheidende kwaliteit van onze taxatiediensten, waarbij we trots werken met gecertificeerde taxateurs. Als marktleider hebben we niet alleen een diepgaande kennis van de lokale markt, maar zijn onze taxateurs zorgvuldig gecertificeerd en deskundig in hun vakgebied. We voeren opdrachten uit voor consumenten, lokale banken, Belastingdienst, Openbaar Lichaam Bonaire en Rijksoverheid. Het werkgebied van onze taxateurs beperkt zich tot de BES eilanden te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba waarbij we zowel residentieel- als bedrijfsmatig onroerend goed taxeren. 

Redenen om een taxatie te laten uitvoeren:

 • Aankoop of verkoop
  Voor het bepalen van de marktwaarde van een woning of ander onroerend goed voordat het wordt gekocht of verkocht.
 • Hypotheekaanvraag
  Geldverstrekkers vereisen vaak een taxatie om de waarde van het onroerend goed te bepalen voordat ze een hypotheek verstrekken. Wij begrijpen dat bij een financieringsaanvraag op Bonaire een spoedige doorloop van de taxatieopdracht belangrijk is.
 • Verzekering
  Het vaststellen van de vervangingswaarde (ook wel herbouwwaarde) van een eigendom voor verzekeringsdoeleinden, zodat het eigendom correct verzekerd is tegen schade of verlies.
 • Echtscheiding of nalatenschap
  Bij het verdelen van eigendommen tijdens een echtscheiding of om de waarde van activa in een nalatenschap vast te stellen.
 • Fiscale doeleinden
  Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de waarde van onroerend goed voor belastingaanslagen van Vastgoedbelasting of Grondbelasting op Bonaire.
 • Investeringsevaluatie
  Voor investeerders kan een taxatie helpen bij het beoordelen van de waarde van vastgoed als onderdeel van hun investeringsportefeuille.
 • Rechtsgeschillen
  Bij juridische kwesties, zoals onteigening, kan een taxatie nodig zijn om de waarde van het betrokken onroerend goed vast te stellen.
 • Verbouwingen of uitbreidingen
  Voor het vaststellen van de waarde van een woning voordat er belangrijke verbouwingen of uitbreidingen worden uitgevoerd.


Neem vandaag nog contact met ons op of kies uw bekende taxateur binnen ons team.

Tarieven taxatie van een kavel, woonhuis of appartement te Bonaire

- Taxatie woning of appartement USD 450,50 incl. ABB *
Indien marktwaarde onder NHG grens Bonaire (USD 225.000)
dan betreft het tarief max. USD 350,00 incl. ABB.
- Taxatie woning of appartement t.b.v. financieringsaanvraag
(inclusief herbouwwaarde)
: USD 503,50 incl. ABB *
Indien marktwaarde onder NHG grens Bonaire (USD 225.000)
dan betreft het tarief max. USD 390,00 incl. ABB.
- Taxatie woning of appartement >400 m2 b.v.o. en/of woning gelegen aan zee : USD 662,50 incl. ABB *
- Taxatie woning of appartement in huidige staat + verbouwplan : USD 662,50 incl. ABB *
- Taxatie onbebouwd perceel <2.000 m2 : USD 318,50 incl. ABB *
- Taxatie onbebouwd perceel >2.000 m2 : zie tarief in categorie bedrijfsmatig onroerend goed
- Taxatie onbebouwd perceel & nieuwbouw plannen : USD 450,50 incl. ABB *
- Verklaring herbouwwaarde woning t.b.v. verzekeringsdoeleinden
(Rapportage in brief vorm)
: USD 159,00 incl. ABB *

*Kosten voor noodzakelijke Kadastrale informatie en/of Kadastrale kaarten worden door taxateur aan opdrachtgever doorberekend en zijn niet inbegrepen in het tarief.
 1. Bij hertaxatie binnen één jaar wordt 50% van het tarief met een minimum tarief van USD 225,- incl. ABB in rekening gebracht.
 2. Strekt de gegeven opdracht verder dan een opdracht tot taxatie dan is voor de verderstrekkende diensten een nader door partijen vast te stellen honorarium van toepassing gebaseerd op het geldende uurtarief van USD 206,70,- incl. ABB. 
  Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.


Tarieven taxatie bedrijfsmatig onroerend goed te Bonaire

Taxatie van de marktwaarde, ececutiewaarde en/of herbouwwaarde:

- tot USD 450.000,-  : 0,2% met een minimum van USD 609,50, incl. ABB *
- van USD 450.000,- tot USD 2.250.000,-  : USD 964,60 + 0.175% over het meerdere boven USD 450.000,- , incl. ABB *
- van USD 2.250.000,- tot USD 4.550.000,- : USD 4.324,80 + 0,15% over het meerdere boven USD 2.250.000,- , incl. ABB *
- van USD 4.550.000,- en hoger : USD 7.939,40 + 0,125% over het meerdere boven USD 4.550.000.- , incl. ABB *


Taxatie van de huurwaarde wordt het tarief berekend naar de getaxeerde huurwaarde op jaarbasis:

- tot USD 45.000,- : 2% met een minimum van USD 575,-, excl. ABB *
- van USD 45.000,- tot USD 225.000,- : USD 964,60 + 1,75% over het meerdere boven USD 45.000,- , incl. ABB *
- van USD 225.000,- tot USD 455.000,- : USD 4.324,80 + 1,5% over het meerdere boven USD 225.000,- , incl. ABB *
- van USD 455.000,- en hoger : USD 7.939,40 + 1,25% over het meerdere boven USD 455.000.- , incl. ABB *

*Kosten voor noodzakelijke Kadastrale informatie en/of Kadastrale kaarten worden door taxateur aan opdrachtgever doorberekend en zijn niet inbegrepen in het tarief.
 1. Bij hertaxatie binnen één jaar wordt 50% van het tarief met een minimum tarief van USD 609,50,- incl. ABB in rekening gebracht.
 2. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed.
 3. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.
 4. Heeft de opdracht betrekking op meer dan één soort waarde, of is het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk tevens andere soorten waarden te beoordelen en worden deze oordelen in het rapport vermeld, dan wordt het tarief berekend overeenkomstig de hoogste uitkomst van de tariefberekening over de verschillende waarden. De herbouwwaarde wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.
 5. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd van USD 450,50 incl. ABB.
 6. Strekt de gegeven opdracht verder dan een opdracht tot taxatie dan is voor de verderstrekkende diensten een nader door partijen vast te stellen honorarium van toepassing gebaseerd op het geldende uurtarief van USD 206,70,- incl. ABB.
  Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.


Neem vandaag nog contact met ons op of kies uw bekende taxateur binnen ons team.


info@sunbeltbonaire.com | +599 717 6560