Kopen en verkopen op Bonaire

Bonaire is een onderdeel van de BES eilanden; Bonaire, St Eustatius en Saba. Deze drie eilanden zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Deze bijzondere status zorgt ook voor andere wetgeving dan in het moederland Nederland. Dat is belangrijk om te weten wanneer u onroerend goed koopt of verkoopt. Daarnaast is ook de werkwijze van de makelaar wellicht iets anders dan u mogelijk gewend bent.
Op Bonaire is geen certificering of opleiding tot makelaar en iedereen kan zich makelaar noemen. Het is niet altijd duidelijk wie gecertificeerd is als makelaar en wie niet. U kunt altijd bij het betreffende kantoor vragen of de makelaar een opleiding en certificering heeft naar Europees of Amerikaans model.

In Nederland bestaat een vereniging van makelaars, de NVM en een website waar alle onroerend goed te vinden is. De NVM is op Bonaire helaas niet actief. Zelfs het lidmaatschap kan niet meegenomen en gebruikt worden. Daardoor is er ook geen platform waarop het complete aanbod te vinden is. Om een goed overzicht te krijgen bekijkt u de sites van de verschillende kantoren. Elk kantoor heeft zijn eigen opdrachten portefeuille, dit naar Nederlands gebruik. Soms staat een object te koop bij twee kantoren en heel af en toe bij zelfs meerdere kantoren, meer volgens Amerikaans gebruik. Een eigenaar betaalt extra voor het feit dat twee of soms meer kantoren het object in verkoop hebben. Is dit het geval dan kunt een van de kantoren bellen voor informatie of bezichtiging.

Over het algemeen wordt echter gewerkt via het systeem waarbij één kantoor de verkoper vertegenwoordigt. U kunt rechtstreeks met de verkopende makelaar werken of een aankopend makelaar inschakelen die voor u optreedt. Alle kantoren werken samen; u kunt zelfstandig het onroerend goed bezichtigen dat bij een bepaald kantoor te koop staat of een aankoop makelaar inschakelen die met u mee gaat en namens u optreedt.

Dan is er nog een variant; een aantal kantoren hanteert de Amerikaanse werkwijze waarbij ze u, naast het laten zien onroerend goed dat zij zelf in portefeuille hebben, ook graag willen vergezellen bij bezichtigingen van panden in verkoop bij andere kantoren. U hoeft daarvoor niet te betalen. Zij beschouwen u als ‘hun koper’ en dragen u aan bij een collega kantoor die het pand in verkoop heeft dat u graag wilt bekijken. Het verkopende kantoor deelt de courtage met ‘uw makelaar’ wanneer u het pand koopt.

Let op; het lijkt alsof u een aankopend makelaar heeft maar dat is niet het geval! Deze makelaar werkt samen met de verkopende makelaar om gezamenlijk een koop tot stand te brengen. Juridisch gezien wordt u volgens de BES wetgeving niet vertegenwoordigd door uw zogenaamde aankoop(selling)makelaar in het geval deze betaald wordt door de eigenaar van het te verkopen pand. En dat is ook logisch, want ‘uw’ makelaar heeft geen enkele incentive om voor u als koper op te treden; het doel is immers gezamenlijk met de verkopend(listing)makelaar de deal te sluiten.

Een ander belangrijk juridisch punt is dat u, in geval van discussie of dispuut geen vertegenwoordiger heeft die voor u op treedt of die u aansprakelijk kunt stellen voor het werk waarvan u dacht dat het gedaan was namens u. Alleen wanneer u een opdracht geeft aan een makelaar om u te vertegenwoordigen, werkt uw makelaar voor u. Daarvoor betaalt u een courtage die zo is samengesteld dat hoe lager de uiteindelijke koopsom, hoe hoger de beloning. Dan weet u zeker dat uw makelaar er alles aan zal doen om een voor u zo gunstigste mogelijk prijs en voorwaarden te onderhandelen.

En een tweede belangrijk punt; uw makelaar is in dit geval verantwoordelijk voor zijn of haar rol als aankoop makelaar. Daarmee kunt u gerust zijn dat uw makelaar u over alle belangrijke zaken met betrekking tot het pand dat uw wilt kopen, zal informeren.

Naast de werkwijze van de makelaardij op Bonaire is ook de wetgeving met betrekking tot het tot stand komen van een rechtsgeldig koop afwijkend van de wetgeving in Amerika en Europa.

Uw makelaar kan u informeren hoe de wijze van onderhandelen is, hoe voorbehouden op te nemen en te formuleren, wat de bijkomende kosten en belastingen zijn, wanneer de koop juridisch gesloten is, aanbetalingen te doen en naar wie, de rol van de notaris en welk onderdeel van de koopakte dwingend recht is of aanvullend recht.

De werkwijze en wetgeving op Bonaire zijn specifiek en wijken op verschillende belangrijke onderdelen af van situatie in uw land. Ons advies is dan ook; neem uw eigen makelaar in de arm bij aankoop. Daarmee wordt uw droom echt werkelijkheid. Wel zo prettig wanneer u net helemaal verliefd bent geworden op Bonaire!

Wanneer u uw pand wilt verkopen is ons advies; kies een deskundige en gecertificeerde makelaar. Vraag het betreffende kantoor of hun makelaar ook werkelijk opgeleid is tot makelaar en daarvoor gecertificeerd of zelfs gecertificeerd en beëdigd is. Dan weet u zeker dat uw belangen als eigenaar/ verkoper goed behartigd worden en dat u volledig geïnformeerd wordt over de regelgeving (vaak dwingend recht), de manier van onderhandelen, het tot stand komen van de verkoop, uw rechten als eigenaar etc. Met uw eigen makelaar weet u dat u een gedegen partij heeft die voor u optreedt en namens u succesvol kan onderhandelen met een potentiële koper of diens makelaar.

Bij verkoop is uiteindelijk het belangrijkste dat u tevreden bent met de ontvangen koopsom en een koper die weet wat hij of zij heeft gekocht.