Taxaties

Ik heb een taxatierapport nodig op Bonaire. En nu?

Voor het laten opstellen van een taxatierapport bent u bij ons op het juiste adres. Als beëdigd makelaar en taxateur zijn wij u graag van dienst bij het taxeren van vastgoed voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers. Woningen, bedrijfspanden, grond, resorts, projectontwikkeling of renovatie, wij weten wat we moeten doen.

Waarom kiezen voor Sunbelt Realty als uw taxateur?

Sunbelt Realty is het officiële makelaarskantoor met beëdigde makelaars en taxateurs volgens de Nederlandse wet.

Daarnaast werken we dagelijks met een toegewijd team in de vastgoedmarkt op Bonaire. We zijn actief met verkoop, aankoop, verhuur, vakantieverhuur maar ook vastgoedbeheer. Een groot en volledig pakket aan dienstverlening dat naast onze jarenlange ervaring in het makelaarsvak zorgt voor een juiste waardebepaling. Of het nu gaat om een taxatie voor een financiering, waardebepaling voor fiscaliteiten / belastingdoeleinden (denk aan Grondbelasting of Vastgoedbelasting) of een waarde voor een (commerciële) transactie, wij helpen u verder.

Eerst bepalen we het doel van de taxatie. Heeft u de executiewaarde, onderhandse verkoopwaarde, herbouwwaarde, economische huurwaarde of een combinatie van deze waardes nodig? Geen zorgen, wij helpen u met het juiste waardebegrip bij het juiste taxatiedoel.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren uit onder andere Europa en de VS, lokale en internationale banken, overheden, advocaten, fiscalisten en notarissen. Of u nu permanent op het eiland woont, een vakantiewoning of investering bezit op dit prachtige eiland, u kunt bij ons terecht.
Een taxatie nodig? Neem vandaag nog contact met ons op!

Tarieven

De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd volgens het tarief dat in de volgende artikelen vermeld is. Strekt de gegeven opdracht verder dan een opdracht tot taxatie dan is voor de verderstrekkende diensten een nader door partijen vast te stellen honorarium van toepassing gebaseerd op het geldende uurtarief van USD 195,- excl. de wettelijk verschuldigde Algemene Bestedingsbelasting (hierna; ABB). Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.

Artikel 1 - Categorie residentieel (kavel, woonhuis of appartement)

1. Het tarief wordt bepaald op basis van een subcategorie. Bij elke subcategorie zal ten minste een marktwaarde en executiewaarde worden getaxeerd.

  Taxatie woonruimte USD 450,50 incl. ABB
  Taxatie woonruimte incl. herbouwwaarde : USD 503,50 incl. ABB
  Taxatie woonruimte en verbouwing : USD 609,50 incl. ABB
  Taxatie onbebouwd perceel & nieuwbouw plannen : USD 450,50 incl. ABB
  Taxatie onbebouwd perceel : USD 318,50 incl. ABB


2. Bij hertaxatie binnen drie jaar wordt 50% van het tarief met een minimum tarief van USD 212,- incl. ABB in rekening gebracht.
3. Voor de inspectie in verband met de beschikbaarstelling van de hypotheekgelden, volgend op een door dezelfde makelaar verrichte taxatie ten behoeve van de betreffende hypothecaire geldlening, wordt een bedrag in rekening gebracht van USD 159,- incl. ABB voor elke inspectie. Heeft de makelaar niet een voorafgaande taxatie verricht, dan wordt voor de eerste inspectie het halve taxatietarief berekend met een minimum van USD 265,- incl. ABB.
4. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd van USD 212,- incl. ABB.

Artikel 2 - Categorie bedrijfsmatig onroerend goed

1. Het tarief wordt berekend naar de getaxeerde waarde waarbij ten minste een marktwaarde en executiewaarde worden getaxeerd.

  tot USD 450.000,-  : 0,2% met een minimum van USD 575,-, excl. ABB
  van USD 450.000,- tot USD 2.250.000,-  : USD 910,- + 0.175% over het meerdere boven USD 450.000,- , excl. ABB
  van USD 2.250.000,- tot USD 4.550.000,- : USD 4.080,- + 0,15% over het meerdere boven USD 2.250.000,- , excl. ABB
  van USD 4.550.000,- en hoger : USD 7.490,- + 0,125% over het meerdere boven USD 4.550.000.- , excl. ABB


2. Bij de taxatie van de huurwaarde wordt het tarief berekend naar de getaxeerde huurwaarde op jaarbasis:

  tot USD 45.000,- : 2% met een minimum van USD 575,-, excl. ABB
  van USD 45.000,- tot USD 225.000,- : USD 910,- + 1,75% over het meerdere boven USD 45.000,- , excl. ABB
  van USD 225.000,- tot USD 455.000,- : USD 4.080,- + 1,5% over het meerdere boven USD 225.000,- , excl. ABB
  van USD 455.000,- en hoger : USD 7.490,- + 1,25% over het meerdere boven USD 455.000.- , excl. ABB


3. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed.
4. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.
5. Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen) wordt het tarief berekend over het getaxeerde bedrag, vermeerderd het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis. Wanneer er geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat het tarief vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.
6. Heeft de opdracht betrekking op meer dan één soort waarde, of is het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk tevens andere soorten waarden te beoordelen en worden deze oordelen in het rapport vermeld, dan wordt het tarief berekend overeenkomstig de hoogste uitkomst van de tariefberekening over de verschillende waarden. De herbouwwaarde wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.
7. Bij hertaxatie binnen drie jaar wordt 50% van het tarief met een minimum tarief van USD 609,50,- incl. ABB in rekening gebracht.
8. Voor de inspectie in verband met de beschikbaarstelling van de hypotheekgelden, volgend op een door dezelfde makelaar verrichte taxatie ten behoeve van de betreffende hypothecaire geldlening, wordt een bedrag in rekening gebracht van USD 159,- incl. ABB voor elke inspectie. Heeft de makelaar niet een voorafgaande taxatie verricht, dan wordt voor de eerste inspectie het halve taxatietarief berekend met een minimum van USD 609.50,- incl. ABB.
9. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd van USD 609.50 incl. ABB.

Een taxatie nodig? Neem vandaag nog contact met ons op!